Socialistes de Vilanova i la Geltrú

Propostes del PSC Vilanova i la Geltrú per al Pressupost Municipal ’22

Casa de la Vila de Vilanova i la Geltrú

El PSC presenta les següents propostes per a que el govern prengui en consideració i es posa a la seva disposició per debatre-les i arribar a consensos pel bé de Vilanova i la Geltrú

El PSC presenta les següents propostes per a que el govern prengui en consideració i es posa a la seva disposició per debatre-les i arribar a consensos pel bé de Vilanova i la Geltrú.

Són propostes fruit d’iniciatives que ja hem presentat en format moció als diferents plens, a les comissions o a la nostra proposta de Pla de Reactivació Econòmica i Social davant les conseqüències del Covid19 i també de propostes que ens han fet arribar veïns i veïnes de Vilanova i la Geltrú.

IGUALTAT I COHESIÓ

Les repercussions socials i econòmiques de la Covid19 han deixat una situació amb més desigualtats, amb un increment de famílies amb situacions socials i econòmiques complexes per la manca d’oportunitats.

Cal frenar i revertir aquesta situació, amb propostes i projectes que contribueixin a oferir oportunitats a totes les persones, prioritzant les que ho estan passant més malament, perquè puguin tenir una vida digna.  I s’ha de fer amb col·laboració i consens amb tots els agents socials i econòmics.

Es en aquest marc que plantegem donar cabuda al pressupost 2022 a les següents propostes:

 • Recuperar i posar en marxa el projecte d’un servei prelaboral per a que les persones amb trastorn mental a la ciutat puguin iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral que els permeti incorporar-se a un lloc de treball.
 • Dotar de més recursos per desenvolupar projectes per millorar la qualitat de vida de les persones sense llar i impulsar la seva inserció social i laboral, incloent-hi una mirada de gènere: programes d’acompanyament social, atenció sociosanitària, formació i inserció laboral.
 • Dissenyar polítiques actives d’ocupació, nous programes d’ocupació i inserció en sectors econòmics claus i emergents de la ciutat.
  • Contractació de Plans d’Ocupació propis per a persones  que s’han quedat aturades durant la pandèmia.
  • Disseny de nous projectes que combinen la formació i l’experiència lligada a les oportunitats laborals de la nostra ciutat.
 • L’esport és també un element que afavoreix la cohesió i igualtat d’oportunitats, un factor socialitzador i generador de valors. Però ens calen instal·lacions de qualitat a l’abast de tothom. Per avançar en la posta al dia dels equipaments existents cal determinar un pla de manteniment dels equipaments esportius per aquest any 2022, prioritzant aquells que requereixen més manteniment i tenen més demanda.
 • Incorporar com a prova pilot un equip de 4 persones com a agents cívics de nit amb les funcions de “sereno” tal i com s’està duent a terme en altres municipis amb èxit: acompanyar a persones que ho necessitin, vetllar per l’estat de la via pública, detectar situacions incíviques,…
 • Un reconeixement a totes les treballadores i a tots els treballadors que durant aquesta situació de crisi sanitària no han deixat d’estar en cap moment a primera línia. Cal doncs també complir amb els compromisos adquirits amb el col·lectiu, i concretament a nivell municipal cal fer efectiu el compromís pres pel govern d’igualar el conveni de les treballadores d’AISSA.

 

TRANSICIÓ ECOLÒGICA, TERRITORI I ESPAI PÚBLIC

Cal plantejar un model de ciutat més sostenible i verda, amb un nou planejament i amb projectes que afavoreixin frenar i revertir el canvi climàtic, de forma consensuada, cercant la col·laboració pública i privada per activar tots els recursos.

En aquest àmbit cal redreçar urgentment la situació de degradació amb un espai públic endreçat i net, i amb una visió clara i global de la mobilitat.

En aquesta línia el PSC proposa un seguit de mesures per dignificar l’espai públic i resoldre aquelles problemàtiques que en els darrers anys han empitjorat.

 • Cal desistir de la licitació del model porta a porta a tota la ciutat i aprovar un nou procediment per a la contractació dels serveis de recollida i gestió de residus a Vilanova i la Geltrú; econòmicament viable i més sostenible, amb la incorporació de millores tecnològiques i que incorpori una prova pilot del porta a porta en algun lloc de Vilanova i la Geltrú determinada amb consens polític i ciutadà. Alhora cal obrir un procés de reflexió, debat públic i consens amb la ciutadania i els agents econòmics sobre quin ha de ser el model en cada una de les zones de Vilanova i la Geltrú.
 • Retirar els projectes de mobilitat que en els darrers anys s’han implementat sense consens ni acord, entre altres per recuperar la Ronda Ibèrica com a via per permetre una comunicació fluida al voltant de la ciutat i amb les sortides de Vilanova i la Geltrú.
 • Aprovar i executar el sector Eixample Nord: Aprovar la modificació pendent al sector Eixample Nord en el termini més breu possible i treballar en el desenvolupament del sector 1, prioritzant els polígons dedicats a activitat econòmica, generació d’HPO i donar compliment als compromisos adquirits.
 • Recuperar els treballs del POUM pendents des de l’any 2018, independentment d’altres factors cal avançar en altres aspectes per acordar el model de ciutat que volem.
 • Treballar un Pla de Xoc per actuar a la via pública, que inclogui actuacions en neteja, manteniment i jardineria, acordat i participat amb les AAVV, o altres col·lectius implicats, com comerciants, empreses dels polígons d’activitats econòmics, etc.
 • Mentre no es realitzin treballs de millora a l’enllumenat cal cercar solucions immediates a situacions que generen inseguretat, com talls i avaries durant setmanes i mesos en alguns punts de la ciutat i reforçar l’enllumenat en determinats espais per a fer-los més segurs.

 

GOVERN OBERT I TRANSPARÈNCIA

Amb l’objectiu d’augmentar la participació activa dels veïns i veïnes en la gestió del municipi implicant-hi també aquells que no participen habitualment de la vida associativa el PSC proposem:

 • Implementar les regidories de barri amb l’objectiu final de més proximitat, una millor i més amplia informació, un servei més eficient de l’Ajuntament i una major participació de la ciutadania en la gestió municipal, tot garantint l’equilibri i solidaritat entre els diferents barris.
 • Constituir els Consells de Barri com a organismes de consulta i participació en el territori per les qüestions municipals, com a espai de treball comú per detectar necessitats i prioritzar de manera participada les actuacions a desenvolupar en cada barri.
 • Iniciar el procés de descentralització del servei d’atenció ciutadana (OAC) en els centres cívics, començant per l’elaboració d’un calendari de dies i horaris fixos setmanals d’atenció ciutadana als barris en cada un d’aquests centres.

 

REACTIVACIÓ ECONÒMICA

 • Impulsar un Fòrum en el que hi participin representants dels grups municipals i agents de diferents àmbits i sectors de la ciutat: social, econòmic, sanitari, universitat,.. amb l’objectiu d’identificar projectes per la reconstrucció econòmica i social de la nostra ciutat i que es puguin beneficiar dels fons Next Generation Europeus.
 • Aprofitar la taula de reindustrialització creada arran de la situació de Mahle per definir una estratègia compartida entre administracions, sindicats i empreses del territori, per tal d’estudiar totes les possibilitats per a mobilitzar les oportunitats que té la ciutat.

Comparteix la notícia

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Notícies més recents

El PSC a prop teu

93 814 33 70

vilanovailageltru@socialistes.cat